درباره ما

ما مشاور و راهنمای شما برای دریافت انواع مجوزهای آژانس های مسافرتی هستیم. همچنین جهت اخذ مدارک مدیر فنی مخصوص مدیران فنی آژانس های مسافرتی و گردانندگان تور، می توانیم اطلاعات لازم را در اختیارتان بگذاریم.

اکثر کسانی که می خواهند کسب و کار خود را در زمینۀ گردشگری راه اندازی کنند، برای اخذ مجوزهای لازم برای این کار، با مشکلاتی مواجه می شوند که اکثر آنها به دلیل عدم آگاهی نسبت به قوانین و مقررات موجود در این زمینه است. اغلب شما با توجه به اطلاعاتی که در سایتهای مختلف می خوانید، اقدام می کنید که معمولا هم ناقص هستند.

از طرف دیگر، معمولا کسانی که مسئولیت انجام کارهای شما در زمینۀ صدور مجوزها را دارند، راهنمایی کاملی را ارائه نمی کنند. به همین دلیل معمولا شما با نقص اطلاعات مواجه هستید که باعث سردرگمی، دوباره کاری و اطلاف زمان و هزینه شما خواهد شد.

بنابراین، این شرکت آماده است تا راهنمای شما در زمینۀ اخذ مجوزهای لازم برای اخذ انواع مجوزهای شما در زمینۀ گردشگری و آژانس های مسافرتی باشد. این مجوزها شامل مجوزهای بند الف، بند ب و بند پ هستند.

کسانی نیز هستند که می خواهند بعنوان مدیر فنی در آژانس مسافرتی فعالیت نمایند. این مدرک نیز شامل مدرک مدیر فنی بند الف و مدیر فنی بند ب هستد که برای اخذ مجوز بند ب، به یک مدیر فنی بند ب و برای اخذ مجوز بند الف، به مدیر فنی بند الف نیاز است. هر کدام از این مدارک نیز، نیاز به طی نمودن دوره هایی و شرکت در  آزمونهای خاص خود را دارد.

بنابراین، حتما قبل از هر اقدامی، با کارشناسان ما مشورت کنید که هزینه و زمان خود را هدر ندهید.

فهرست